Wij zijn Chain. Wij geloven in het talent en de ambities van mensen. Het is onze missie om dat talent te ontwikkelen. Om die ambities waar te maken. Want als je je ambities na kunt streven, dan ben je gemotiveerd. Dan heb je plezier in je werk en kom je tot betere resultaten.

Wij zijn technische en bedrijfskundige professionals die zich graag laten uitdagen. We voeren niet alleen onze taken zo goed mogelijk uit, maar denken ook na over hoe het beter kan. Zetten een stapje extra voor een beter resultaat. We zien het grotere verband en nemen verantwoordelijkheid als we zien dat dingen beter kunnen. We investeren voortdurend in onze kennis, vaardigheden en gedrag. Omdat we ons talent ten volle willen benutten en het beste uit onszelf willen halen.

We zijn breed inzetbaar en leveren toegevoegde waarde in projectmanagement, projectleiding, engineering, informatiemanagement, document control, werkvoorbereiding en uitvoering.

Onze opdrachtgevers zijn specialistische bedrijven met specifieke vraagstukken over projecten, kennis, kunde, capaciteit en daarbij behorende processen. We helpen ze grip te krijgen op processen, planningen, kosten en de inzet van mensen. We gaan samen met hen aan tafel om processen, doelstellingen en knelpunten in kaart te brengen. We maken hun ambities tot de onze en bieden datgeen wat nodig is om die ambities te realiseren.

Bij Chain geloven we in het talent en de ambities van mensen en organisaties. Het is onze missie om dat talent te ontwikkelen en die ambities waar te maken.

Onze Visie & Missie:
Providing Grip, Realizing Ambitions

In al onze activiteiten laten we ons leiden door onze drie kernwaarden.

Authentiek
Authenticiteit is ons kwaliteitskenmerk voor het leven van onze missie. Het betekent dat we ons bewust zijn van onze drijfveren en onze toegevoegde waarde. En daar handelen we dan ook naar. We gaan uit van onze eigen kracht en lossen dingen op onze manier op. Zo zorgen we voor echte, originele grip op de realisatie van uw ambities.

Resultaatgericht
Voor u telt alleen het beste resultaat en zo is het ook voor ons. We bieden de beste oplossingen en zetten ons optimaal in om daadwerkelijk de beoogde resultaten en meerwaarde te realiseren. We denken in oplossingen en mogelijkheden. En we nemen onze verantwoordelijkheid in belang van het resultaat.

Betrouwbaar
Onze opdrachtgevers, professionals en partners kunnen vertrouwen op een integere en duurzame relatie. Heldere communicatie en duidelijke afspraken die worden nagekomen horen daar vanzelfsprekend bij.

Ambities realiseren, dat is de doelstelling van Chain. Een goede balans tussen People, Planet en Profit is een voorwaarde om die doelstelling te bereiken. Die balans is het uitgangspunt van ons MVO-beleid, dat een belangrijke plaats inneemt in onze bedrijfsvoering.

Enkele concrete voorbeelden:

Arbeidsparticipatie
In ons HRM-beleid streven we vanzelfsprekend naar diversiteit in nationaliteiten, leeftijden en sekse. Maar we doen meer. Om mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven hun ambities te realiseren, zijn we een traject gestart om deze mensen op te leiden tot tekenaar. Onder begeleiding van een gecertificeerde trainer en met de benodigde faciliteiten doen ze ervaring op en dragen ze bij aan het tot stand komen van projecten. Op deze wijze participeren ze in het arbeidsproces en hebben ze een positief toekomstperspectief.

Dankzij deze aanpak zijn al diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol gere-integreerd in het arbeidsproces.

Mobiliteitsbeleid
Chain stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Door de verschillende werklocaties in Nederland is dit niet altijd mogelijk. Daarom stimuleren we in ons leasebeleid het gebruik van milieuvriendelijkere auto’s. Hierdoor worden er alleen nog auto’s met een groen A,B,C-label opgenomen in het wagenpark.